top of page
Search

ריבים בזוגיות - הכיצד?

בני זוג ומשפחות חווים לא מעט דילמות ומשברים.

לא תמיד נראה בצורה דומה את הפתרון.

לרוב אנו פועלים מתוך הרגלים מהעבר וזכרונות ילדות, לעיתים ישנה התשה ממרוץ החיים ומחפשים פתח לפורקן, ולעיתים אנו צוברים משקעים זמן ממושך עד לפורקן.

לא חייבים להסכים על כל דבר זה בסדר לריב ולא להיות באותה עמדה, השאלה כיצד?

אופי המריבות הוא הקובע ולא התדירות בהן הן מתקיימות.

לעיתים הריב הופך למאבק ונוצר ניתוק מהנושא שבגללו התחיל והריב נמשך לאורך זמן עם שתיקה ונתק, לחוסר תקשורת ואגו, כאן מתחילה הבעיה.

אחד הכללים החשובים בניהול ריב זוגי הוא לא לומר מילים שיהיה קשה למחוק לאחר שהריב מסתיים

לא להשפיל ולא להקטין , לא לעשות שימוש בביטויים פוגעניים ואישיים העלולים לפגוע בביטחון העצמי, השפלה, וביטול .

ניהול ריב ע"י שתיקה עלול להכאיב ולפגוע לא פחות , ציניות , הבעת פנים מזלזלת כל זה משאיר פצע פתוח ומדמם שקשה לריפוי .

הכלל הוא שיש קוים אדומים שלא חוצים , אחד מהם הוא כבוד האדם מאחר שכפוגעים בכבוד האמון נפגע , נפער פער בור עמוק ריחוק ועלבון אשר עלול לפגוע גם באינטימיות.

כפי שציינתי בתחילת המאמר מותר לריב ולהתווכח מותר לא להסכים אך תמיד לזכור אתם לא יריבים אתם שותפים אשר נאבקים יחד בעייפות , בשגרת החיים התובענית , במצב הכלכלי ובאתגרי החיים.

גם כשרבים וכועסים לא לשכוח לאהוב .

איך עושים זאת? איך מתקנים? איך יוצאים ממעגל הפגיעות ?

המעגל הזה מאפשר לנו שליטה באם לפגוע והאם להיפגע .

לא מאפשר לנו שליטה במי שפוגע בנו ואם הוא נפגע.

לכן אך שאנו מזהים שאנו מתקרבים לנקודת הרתיחה, האל חזור לעצור , מומלץ להתרחק מהסיטואציה, לשנות אוירה, לקחת מס נשימות ולהתחבר לעצמך, להבין מה קרה פה, לבדוק מה השתקף דרך בן הזוג שלי שגרם לי להגיב כפי שהגבתי, מה זה בא ללמד אותי?

במחשבה שעוברת לנסות אפילו שזה נראה בלתי אפשרי לראות את הצד שלו בויכוח, לנסות להיפתח לנקודת הסתכלות שונה משלי למרות שאני לא מסכימה איתה , ע"י כך שאני יוצרת היפוך אני רואה אותו ולא מקובעת בדעה שלי בלי יכולת להיפתח לנקודת מבט שונה ואולי בדרך הזו אראה נקודות שאני יכולה להסכים איתן.

אפשרות אחרת ע"י כתיבה אינטואיטיבית של הסיטואציה, לבטא את כל מה שקרה, כל המחשבות הרגשות שעלו, לתת ביטוי בצורה פשוטה וכנה, ללא כיסויים, ללא אגו, לבטא את הקושי, ולפרט את עמדת בן הזוג, הכתיבה מרפא, משחררת נותנת אפשרות לחזור לכתוב מנכיח את הדברים, מאפשר מחשבה נוספת ולהיפתח לעוד נקודת מבט, אפשר לשתף את בן הזוג בכתוב כשאנו באים לגשר על הסיטואציה, בן הזוג רואה שאנו לא מבטלים את דעתו למרות שהיא שונה משלנו, ומתוך המסרים הכנים ובשימוש ברגשות להיות פגיעים ללא חסמים, ומכאן להגיע לפיתרון ע"י יציאה מהקיבעון בדעתנו להגיע לעמק שווה לפיתרון, ולא להעצים את המשבר והשוני בדעותינו.

34 views0 comments
bottom of page